Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

 TRANG TRÍ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
 Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05-01-2012, Mục 3.8,  về tổ chức lễ kết nạp đảng viên sau đây là Chương trình buổi lễ kết nạp:
- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);
- Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu;
- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền;
- Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;
- Đại diện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;
- Đại diện đảng uỷ cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có);
- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

6 nhận xét:

 1. Chào Anh Xuân Linh, em muốn tham khảo ý kiến anh về công tác tổ chức kết nạp đảng viên mới hiện nay theo HD số 01. khi BTCB đọc quyết định kết nạp đảng và khi đảng viên tuyên thệ đảng viên trong chi bộ có đứng dậy không.

  Trả lờiXóa
 2. Tất cả phải đứng nghiêm.

  Trả lờiXóa
 3. blog rất bổ ích, cố gắng phát huy nhe đ/c

  Trả lờiXóa
 4. Đã bỏ quy định khi BTCB đọc quyết định kết nạp đảng và khi đảng viên tuyên thệ, đảng viên trong chi bộ phải đứng nghiêm rồi đ/c ơi.

  Trả lờiXóa
 5. phải đứng nghiêm mới thể hiện sự nghiêm túc với quyết định của Đảng uỷ cấp trên.

  Trả lờiXóa
 6. Trong quy định hiện hành ko quy định tất cả đảng viên đứng dậy khi đọc quyết định kết nạp.

  Trả lờiXóa