Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

ĐỌC BÀI VIẾT CỦA GIÁO SƯ TRẦN CHUNG NGỌC TẠI HOA KỲ


Vài Suy Tư Về Ngày 30 Tháng Tư
Một Phân Tích Dựa Trên Sự Kiện & Lô-gíc
Trần Chung Ngọc

"Cuộc chiến Việt Nam đã đưa đẩy nhiều người đến những số phận không ai muốn.  Nhưng dù muốn hay không, với bản năng sinh tồn, con người vẫn phải tiếp tục sống.  Đối với những mất mát về tinh thần và vật chất khi phải xa quê hương, nói rằng không có sự luyến tiếc chỉ là tự dối lòng."(Giáo sư Trần Chung Ngọc) 

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

ĐỌC VÀ SUY NGHĨ


Cựu binh Mỹ: Việt Nam phải kiên quyết bác bỏ "dân chủ kiểu Mỹ"


Ở nước Mỹ, mẫu hình dân chủ đa đảng đã và đang không thể phục vụ nhân dân. Chính phủ Mỹ được thành lập dựa trên tiền đề rằng giá trị pháp lý của họ nằm ở sự cho phép của nhân dân. Tuy nhiên, lịch sử đang chứng minh rằng nhân dân đang phục vụ cho nguyện vọng của chính quyền.

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNGHƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

(Theo Hướng dẫn số 12 - HD/BTCTW ngày 17-05-2012

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên)

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦYCHƯƠNG I

 CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA CẤP ỦY ĐẢNG CƠ SỞ

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
1. Khái niệm
Công tác văn thư trong các tổ chức Đảng bao gồm toàn bộ các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý và sử dụng con dấu, quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của tổ chức Đảng.