Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

HÃY ĐỌC MỘT TÁC PHẨM CỦA MỸ

Giới thiệu tác phẩm “Nhúc Nhích Thì Giết”
Lý Như Thế
21-Mar-2013
“Kill Anything That Moves – The Real American War in Vietnam”
Tác giả: Nick Turse
Nhà Xuất bản: Metropolitan Books, New York, 2013.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013TÀI LIỆU
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - năm 2013
(Dùng trong sinh hoạt chi bộ)


          Thực hiện Hướng dẫn số 16 - HD/TU ngày 01/3/2013 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc học tập chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, doanh nghiệp và tuyên truyền trong nhân dân, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gửi đến cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tài liệu (Do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn) để phục vụ cho sinh hoạt chi bộ.

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH PCI 2012

Công bố chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2012


Vị trí quán quân trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI công bố hôm nay được xem là khó đoán, sau những sự xáo trộn bất ngờ trong bảng xếp hạng năm ngoái.
>Đà Nẵng trần tình về việc mất ngôi vương