Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

HỒ SƠ THỦ TỤC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 2018


DANH MỤC HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG
-----------------
I. Hồ sơ kết nạp Đảng
1.     Lý lịch của người xin vào Đảng
2.     Đơn xin vào Đảng (viết tay, không được đánh máy)
3.     Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng (2 đảng viên chính thức giới thiệu đối với người không còn tuổi sinh hoạt đoàn thanh niên)
4.     Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (đối với người đang sinh hoạt đoàn thanh niên)
5.     Nhận xét của đoàn thể:
+ Tổ Công đoàn nơi người xin vào Đảng trực tiếp sinh hoạt và Ban chấp hành Công đoàn (nếu người xin vào đảng đã hết tuổi sinh hoạt đoàn thanh niên);
+ Chi đoàn nơi người xin vào Đảng trực tiếp sinh hoạt (nếu người xin vào Đảng còn tuổi sinh hoạt đoàn thanh niên)
6.     Nhận xét của nơi cư trú
7.     Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể và nơi cư trú
8.     Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng
9.     Xác nhận thẩm tra lý lịch đối tượng kết nạp Đảng
10.  Biên bản họp chi bộ xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và Nghị quyết
                     -----------------------------------