Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

DOANH NGHIỆP DAKLAK

Một số bạn hỏi về số liệu doanh nghiệp tỉnh DakLak, xin hân hạnh trả lời bạn về số liệu như sau (Theo Báo cáo của UBND tỉnh DakLak năm 2010)
portal.daklak.gov.vn
Trong năm 2010, có 630 doanh nghiệp dân doanh đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 2.345 tỷ đồng. Ngoài ra, có 51 Chi nhánh, 15 Văn phòng đại diện của các Doanh nghiệp đăng ký hoạt động mới Trong 630 Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn, bao gồm: DNTN có 109 doanh nghiệp; Công ty TNHH 2 thành viên 201 doanh nghiệp; Công ty TNHH 1 thành viên 251 doanh nghiệp; Công ty CP có 69 doanh nghiệp.
 Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn có 5.259 doanh nghiệp, trong đó: 4.861 doanh nghiệp dân doanh, 335 hợp tác xã, 59 doanh nghiệp nhà nước, 04 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; có 797 Chi nhánh, Văn phòng đại diện và 47.200 hộ kinh doanh cá thể.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét