Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

MẪU KIỂM ĐIỂM CẤP ỦY NHIỆM KỲ 2010-2015

(Đề cương) BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ (Chi bộ)…………
khóa ………Nhiệm kỳ 2010 - 2015

         
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Đảng bộ (chi bộ) là loại hình tổ chức cơ sở đảng trong (cơ quan, doanh nghiệp...) hoạt động theo quy định số..... của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ...
- Đại hội lần thứ …., nhiệm kỳ 2010-2015 đã bầu ra BCH gồm …. Đồng chí.
Sau đó, đến có …đ/c nghỉ hưu, .....đ/c chuyển công tác….       
Đến ..../..../ được cấp ủy cấp trên cho bổ sung cấp ủy……….đ/c. Đến nay BCH có…đ/c; nam… nữ….dân tộc thiểu số….
II. VỀ ƯU ĐIỂM
1. Việc lãnh đạo, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội cấp trên; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, đề án, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội đảng bộ (chi bộ)………
Việc xây dựng chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, (Chi ủy)……
2. Thực hiện Quy chế làm việc, các nguyên tắc sinh hoạt đảng.(định kỳ sinh hoạt của đảng ủy, ban thường vụ, sinh hoạt toàn đảng bộ một năm 2 lần....) hoặc sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ...
3. Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
4. Thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cấp ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng đảng; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm.
          5. Kiểm điểm việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
6. Kiểm điểm việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy.
III. VỀ KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Khuyết điểm, hạn chế
2. Nguyên nhân
VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG NHIỆM KỲ TỚI

                                                    BCH ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) KHÓA …..


1 nhận xét:

  1. Bác ơi, cho hỏi: xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của chi bộ thì dựa vào các văn bản nào? Đối tượng nào được kiểm tra?

    Trả lờiXóa