Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

CÁCH TÍNH NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Bạn Thu Hà hỏi: Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Thắng Lợi  được thành lập năm 2012, nay đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 thì được tính là đại hội lần thứ mấy?

Trả lời: Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 5/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”, 

11 - Về tên gọi và cách tính nhiệm kỳ đại hội đảng bộ
11.1- Đối với đại hội đảng bộ, chi bộ tiến hành theo nhiệm kỳ, thực hiện đầy đủ các nội dung mà Điều lệ Đảng quy định thì nhiệm kỳ được tính theo thời điểm tiến hành đại hội. Số thứ tự đại hội tiếp nối theo thứ tự các nhiệm kỳ trước.
11.2- Những đảng bộ, chi bộ do chia tách, sáp nhập thì cách tính số thứ tự nhiệm kỳ đại hội là : số thứ tự đại hội qua các thời kỳ lịch sử (kể cả thời gian chia tách, sáp nhập) cộng thêm nhiệm kỳ hiện tại; đảng bộ, chi bộ được thành lập mới thì tính theo nhiệm kỳ mới.
Ví dụ : Đảng bộ huyện X có thời gian trước khi chia tách, sáp nhập là 10 nhiệm kỳ + thời gian chia tách, sáp nhập 3 nhiệm kỳ + nhiệm kỳ hiện tại là Đại hội lần thứ 14.
- Một đảng bộ, chi bộ được tách làm hai thì hai đảng bộ, chi bộ mới được tính nhiệm kỳ liên tiếp như nhau.
- Một đảng bộ, chi bộ được thành lập mới, hoặc được thành lập từ nhiều đơn vị khác nhau thì tính nhiệm kỳ đầu tiên. Trường hợp đặc biệt cần phải tính khác thì báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

11.3- Nhiệm kỳ của đảng uỷ bộ phận như nhiệm kỳ của đảng uỷ cơ sở; đảng uỷ bộ phận do đại hội đảng bộ bộ phận bầu; số lượng cấp uỷ viên của đảng uỷ bộ phận không quá 7 cấp uỷ viên.

Chi bộ Công ty của bạn khi mới thành lập được tính nhiệm kỳ đầu tiên, nay đại hội thì được tính là đại hội lần thứ hai.

---------------------------------------------


1 nhận xét:

  1. Chi bộ tôi được thành lập tháng 9/2016. Nay đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Xin hỏi chi bộ của tôi có phải đại hội hay không? Là nhiệm kỳ thứ mấy. Xin cảm ơn

    Trả lờiXóa