Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

HÃY ĐỌC MỘT TÁC PHẨM CỦA MỸ

Giới thiệu tác phẩm “Nhúc Nhích Thì Giết”
Lý Như Thế
21-Mar-2013
“Kill Anything That Moves – The Real American War in Vietnam”
Tác giả: Nick Turse
Nhà Xuất bản: Metropolitan Books, New York, 2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét