Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

TRẢ LỜI VỀ VIỆC THU NỘP ĐẢNG PHÍ

Hỏi: Cán bộ không chuyên trách cấp xã hiện đang hưởng phụ cấp với hệ số 1 và trợ cấp hệ số 0,7, trong đó phụ cấp hệ số 1 có đóng BHXH tự nguyện. Vậy thu đảng phí như thế nào cho đúng! Cảm ơn !
TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi thì Công văn số 141-CV/VPTW/nb/2011 đã ghi rất cụ thể. Bạn bấm vào đường link sau để đọc nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét