Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

VĂN BẢN MỚI CỦA ĐẢNG QUÁN TRIỆT THÁNG 3-2017

1- Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chnhs trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế;
2. Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn;
3. Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét