Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

CÔNG VĂN SỐ 8262-CV/BTGTW, NGÀY 11-6-2015 CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG V/V TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét