Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

04-HD/VPTW HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH VĂN PHÒNG TỈNH, THÀNH ỦY PHỤC VỤ HỘI NGHỊ CẤP ỦY


Rất nhiều bạn hỏi mà mình thì bận nhiều việc quá, rất mong các bạn thông cảm là không thể trả lời từng người được. Vậy ta lấy trang này làm nơi trao đổi thông tin, trả lời cho một người sẽ được nhiều người. Cám ơn các bạn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét