Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

VIẾT TÊN TỈNH ĐẮKLẮK

Ngày 23.1.2007, UBND tỉnh Đắc Lắc ra Thông báo số 239/UBND yêu cầu các sở, ban, ngành từ nay trong các văn bản khi viết tên tỉnh Đắc Lắc thống nhất một cách viết là: ĐắkLắk (ĐẮKLẮK). 

Trên logo lại ghi DakLak.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét