Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

GIÁ ĐẤT BUÔN MA THUỘT

  1. [PDF]

    QD Gia dat TP BMT

    Định dạng tệp: PDF/Adobe Acrobat - Xem Nhanh
    BẢNG 1: GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT NĂM 2011. Kèm theo Quyết định số: 37/2010/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ...
    www.sotuphapdaklak.gov.vn/.../Quyet%20dinh/.../ QD%20Gia%20dat%20%20TP%20BMT.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét